En seksualpolitik er et fælles værdi- og regelsæt, som du og dine kollegaer kan anvende i jeres arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Samtidig er det et vigtigt redskab i forebyggelsen af seksuelle overgreb(link: grænser & overgreb) og kan bruges til at imødekomme seksuelle behov på en ordentlig måde.

Selve arbejdet med at udfærdige en politik kan i sig selv være en meget givende proces. Det er en god anledning til at diskutere seksualitet og personlige og fælles grænser – både i personalegruppen, men også blandt de borgere I arbejder med. Jo mere I kan inddrage de mennesker det i sidste ende handler om, jo nemmere bliver det at leve op til de politiker man kommer frem til.

Faktisk er det optimale, at personalegruppen starter med at lave en overordnet seksualpolitik – hvori der også indgår udarbejdelsen af en seksualpolitik lavet specielt af beboerne/borgerne. På den måde fremmer I både dialogen og den åbne tilgang til seksualitet, samtidig med at I rent faktisk opnår en forståelse og indsigt i brugernes tanker, følelser og viden.

Hvad får I ud af at lave en seksualpolitk:

 • En fælles etisk tilgang
 • Et fælles sprog omkring sex
 • Kendskab til egne og andres normer og grænser
 • Åbenhed og anerkendelse
 • Italesættelse af et svært og følsomt emne
 • Øget tryghed, glæde og livskvalitet
 • Forebyggelse af krænkelser og overgreb
 • Handleplan ved seksuelle overgreb

Hvad skal den indeholde?

Her er nogle af de emner, der oftest indgår – men husk, det skal give mening for jer og ikke ses som en slavisk gennemgang:

 • Fælles fagligt og etisk værdisæt
 • Udrednings-procedurer for den enkelte borgers behov
 • Procedurer for seksualvejledning – og oplæring
 • Procedurer for praktisk sexhjælp(link: hjælp til sex)
 • Kompetenceudvikling og kurser
 • Faglig sparring og hjælp udefra
 • Beredskabsplan ved overgreb
 • Tavshedspligt og samtykke

Det vigtigste er, at det ikke bare bliver en hensigtserklæring, der pynter i skrivebordsskuffen, men at det faktisk er en praktisk plan – et arbejdspapir der er skræddersyet til netop jeres profil, beboere og behov og som I faktisk bruger i den daglige hverdag. Der er masser af hjælp og hente enten hos Handisex eller på http://www.forebygovergreb.dk/sund-seksualitet/seksualpolitik.

Så start med det basale: Tag hinanden i hånden, åben munden og fat pennen.

“Varde Kommune har nydt godt af Janne Jaaks faglige viden om handicap og seksualitet, både i forbindelse med udarbejdelse af vejledningen “Seksualitet og borgere med funktionsnedsættelser” og ved en temadag om samme. Janne formidlede her sin viden og mangeårige erfaring med emnet på en professionel og inspirerende måde, og hendes umiddelbare tilgang var med til at skabe en positiv og åben stemning.”/ Varde Kommune, Thorkild Sloth Pedersen, Ældre- og handicapchef.