Dansk Handicap Forbund:
http://danskhandicapforbund.dk

Erotic Awards:
http://www.erotic-awards.co.uk

Fagligt netværk for seksuel sundhed:
http://www.seksuelsundhed.dk/Default.aspx
Rygmarvsskadede i Danmark:
http://ryk.dk/

Scleroseforeningen:
http://scleroseforeningen.dk/

Seksualvejlederuddannelsen:
http://www.seksualvejlederuddannelsen.dk/

Shine dating:
http://shinedating.nu/