Handisex underviser en bred vifte af fagfolk og studerende i seksualitet og funktionsnedsættelser. Joan Ørting skolen, Ålborg Universitet, SOSU-skoler, sexologikonferencer og ikke mindst bosteder og dagtilbud, er nogle af de steder, der profiterer af vores teoretiske viden og praktiske erfaring. Og det er der en grund til. Seksualitet og sex kan være en stor mundfuld at forholde sig til som privat person – og det bliver ikke nemmere, når I pludselig står ansigt til ansigt med andres.

Arbejder du med mennesker – enten pædagogisk eller sundhedsfagligt – er der stor sandsynlighed for, at du også kommer i kontakt med deres seksualitet på den ene eller anden måde. Vores opgave er at klæde dig og dine kollegaer på til at håndtere det på bedst mulig måde. Måske tænker du, at der hvor du arbejder er der ikke nogle seksuelle behov – der er i hvert fald aldrig nogen der snakker om det. I så fald, vil vi gerne hjælpe jer med at tage figenbladet fra munden og få åbnet for godteposen. Der florerer nemlig stadig en række utalte overbevisninger om ældre, handicappede og syge:

  • De er aseksuelle (de har ingen seksuelle følelser og behov)
  • De er uattraktive (for os og for hinanden)
  • De kan ikke have ’rigtig sex’
  • De bør ikke have med sex med en ”normal”, rask eller ung.
  • De har andre vigtigere ting at bekymre sig om end sex
  • De er blevet for gamle til at have seksuelle følelser
  • De har ikke brug for seksualundervisning eller anden oplysning om seksualitet
  • De har ikke ret til et seksuelt privatliv
  • De har ikke brug for information om seksuelle grænser og overgreb

Vi giver jer en forståelse for seksualiteten som begreb og dens betydning og sætter den i relevant sammenhæng i forhold til jeres specifikke arbejdsområde – hvilket kan være lige så mangfoldigt som seksualitetens væsen.

I Danmark er der ca. 250.000 mennesker, der har et bevægelseshandicap. Det kan være lige fra sklerose, muskelsvind, cerebral parese og gigt. Der til kommer 5.000 der bliver ramt af senhjerneskader hvert år. Mange i en sådan grad, at det afskærer dem fra at udleve deres seksualitet. Der bliver ligeledes flere og flere ældre, der med den høje levealder, antageligt vil opleve nedsat funktionsevne, der også går ud over deres evne til et aktivt sexliv på den ene eller den anden måde. Læg dertil 50.000 mennesker med nedsat psykisk funktionsevne (før kaldet udviklingshæmmede) og op mod 50.000 autister, der ofte har svært ved at udleve deres seksualitet eller den kommer udtryk på en uhensigtsmæssig måde.

Det er altså ikke en marginaliseret gruppe, der er tale om, men en anseelig del af den danske befolkning.

En af Handisex største opgaver er at nedbryde de aseksuelle holdninger og kropsforskrækkede myter og vi vil gerne hjælpe jer med at gøre det samme – lige meget hvilke mennesker I kommer i berøring med.

“Asgerbo’s undervisning er på et højt fagligt niveau, og som underviser udstråler han integritet og troværdighed. Hans teoretiske viden kombineret med hans praktiske erfaring gør ham til en unik og værdigfuld underviser, som tillige formår at formidle sin ekspertise på en medlevende og relevant måde. Alle, der arbejder med mennesker, burde få gavn af Asgerbo’s færdigheder.” Joan Ørting

“Vores studerende havde efterlyst mere information vedrørende handicap og seksualitet end det, som bliver tilbudt på uddannelsen. Det var grunden til, at vi fik kontakt til Janne, og fik hende ud og holde et foredrag på PH Metropol. Det blev en stor succes, da Janne er en dygtig formidler og et super supplement til vores uddannelse. En god blanding af teorier, praktiske erfaringer og lovgivning på et ellers tabubelagt område.”
Skrevet af ESR (De ergostuderendes Råd), PH Metropol, København