For nogle skaber de psykiske eller følelsesmæssige forandringer de største udfordringer. Din rolle i familie kan være ændret og det samme kan gælde for din eventuelle partner. Funktionsnedsættelser der opstår senere i livet, stiller store krav til dit psykiske overskud.

I princippet er såre simpelt – du skal bare forholde dig til dit nuværende liv så positivt som muligt og finde nye ting at glæde dig over. Men så simple er vi sjældent. Hvis du har fået en funktionsnedsættelse, vil du sandsynligvis blive trist, frustreret og vred over at dit liv – inklusiv din seksuelle situation nu har ændret sig.

Typiske tegn på, at du ikke trives:
− du føler dig meget ensom
− du føler dig meget trist
− du føler dig meget frustreret
− du let bliver vred/aggressiv
− du bliver selvdestruktiv
− du overspiser eller mister appetitten
− du bliver apatisk og inaktiv

Sådan kan vi alle føle, når livet driller – fornemmer du, at handler om dybereliggende psykologske problematikker som depression, anbefaler vi, at du søger professionel hjælp hos en psykolog. I Handisex er vi ikke psykologer – men vi har tæt kontakt til sexolog og psykolog Michelle Miller.

Der er altid en psykisk dimension til fysiske funktionsnedsættelser og sygdomme. En dimension vi altid inddrager også i vores praktiske tilgang. Handisex hjælper dig, både terapeutisk og handlingsorienteret, med at håndtere dine følelser når din mistrivsel er forbundet med din seksualitet og din funktionsnedsættelse.