Hvis du ikke kan bruge dine hænder, har du her muligheden for, ved hjælp af sexlegetøj, at onanere. Hjælp til onani adskiller sig fra prostitution ved, at hjælperen ikke tager del i selve akten, men fasciliterer muligheden for kropslig nydelse. Hjælpen gives både til mænd og kvinder og udføres af fagfolk med relevant ekspertise og under hensyntagen til et etisk regelsæt og særlige spillerregler.

Sammen finder vi ud af, hvilket legetøj der passer bedst til dig og den praktiske sexhjælper sætter legetøjet så det stimulerer korrekt og spænder det fast, mens du får lov at nyde det i fred og så privat som muligt. Hvis muligt forlader hjælperen rummet helt, når det fungerer – men altid indenfor rækkevidde. Det hele foregår nænsomt og trygt og altid med fokus på dine behov. For eksempel hvis du har lyst til at se erotiske film eller billeder imens eller brug for at stoppe eller for at der bliver justeret på legetøjet undervejs.

Sådan foregår en typisk konsultation:
− En samtale om dig, din seksualitet og ydelsens indhold
− Godkendelse af samtykkeerklæring
− Med vejledning udvælger du det sexlegetøj du kan lide.
− Den praktiske sexhjælper sætter legetøjet så det stimulerer rigtigt
− Du får lov at nyde det i fred og så privat som muligt.
− Du kan til enhver tid sige stop.

Efterfølgende lytter vi til dine oplevelser:
− Hvordan føltes det?
− Hvilke følelser har det sat i gang?
− Er der noget der kan gøres anderledes?
− Passede legetøjet?
− Er der noget andet legetøj, der kunne være spændende at prøve?
− Har du behov for en ny tid?

Økonomisk støtte til seksuelle hjælpemidler
Du kan søge om økonomisk støtte til sexhjælpemidler via § 100 i serviceloven, der omhandler regler om almen støtte til hjælpemidler og merudgifter i forbindelse med dit handicap. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Der er før givet støtte til seksuelle hjælpemidler, men det er en individuel afgørelse.

”Ved at benytte mig af hjælp til onani får jeg afprøvet
min seksualitet og bliver bevidst om min krop, og hvad jeg kan lide.
Jeg slipper også for at involvere mine personlige hjælpere.”
Mathilde 32